Шанлы дәүләт

Шанлы дәүләт

 

Тузды Болгар иле, сынды ханлык,

Килде читләр Казан тәхтенә.

Тынды тыштан, эчтән янды халык

Тәкъдир биргән ачы бәхтенә.

                                 

Әй Ходаем, безне читкә ташлама,

Бирмә көч Ислам диненнән башкага,

Большевиклардан бушансын таш кала,

Бирмә көч Ислам диненнән башкага.

 

Рус җирендә данлы Чыңгыз әүлады

Урнашып ятырларны читкә каулады,

Большевиклар әйләнеп төште кире,

Селкетте бар җир йөзен Чыңгыз иле,

Һәрбере куркып Туранга дан тулы

Мал белән кәрван йөридер көн-төне.

 

Один комментарий

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *